Lokowanie produktu

Promocja Twojej marki podczas występów
Pawła Skóry na różnego rodzaju imprezach.
Możliwość nagrania materiału filmowego
promującego Twój produkt.

Poniżej znajduje się film nagrany
dla producenta napojów
energetycznych Freestyle Energy.